Articole SRL
October 16, 2018

INFIINȚARE FIRMĂ

În articolul trecut am prezentat diferențele dintre antreprenor și salariat. Daca v-ați hotărât să alegeți drumul antreprenoriatului, următorul pas este înființarea propriei firme.
Înființarea unui societăți presupune parcurgerea unei proceduri în mai multe etape. Uneori, atenția deosebită face diferența, tocmai din acest motiv, venim în întâmpinare cu acest articol, pentru a vă prezenta principalii pași în vederea înființării firmei:

Alegerea obiectului de activitate și a codurilor CAEN

Orice firmă trebuie să aibă un singur obiect principal de activitate și un număr nelimitat de obiecte secundare.

Stabilirea formei juridice

Aici, puteți alege următoarele forme: PFA (persoană fizică autorizată), SRL (societatea cu răspundere limitată), SRL-D (societatea cu răspundere limitată – debutant), SA (societate pe acțiuni), II (întreprindere individuală), IF (întreprindere familială).
Vă sfătuim să vă consultați cu un contabil înainte de stabilirea formei juridice.

Rezervarea denumirii firmei

Poate fi una dintre deciziile greu de luat. Cu toate acestea, dupa ce v-ați hotărât asupra denumirii firmei, va trebui să verificați disponibilitatea denumirii și rezervarea acesteia. Există următoarele modalități de a verifica și rezerva denumirea firmei. Acestea sunt următoarele:

 • online, prin accesarea serviciului de verificare disponibilitate și rezervare denumire online;
 • formulare online, prin portalul ONRC, acesta necesită însă utilizarea unei semnături electronice;
 • la ghișeu – oficiile Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunale prin cererea de verificare disponibilitate și rezervare firmă (original), completată cu minim 3 denumiri, în ordinea preferinţelor.
 • Stabilirea sediului social

  Sediul social al unei firme poate fi stabilit într-o casa, apartament, sediu de birouri sau chiar la un birou de avocatura.Oricare ar fi varianta aleasă, va trebui să se încheie un contract de închiriere sau contract de comodat. Atenție însă: în situația în care alegeți ca și sediu social un apartament, va trebui să obțineți acordul vecinilor și avizul asociației de proprietari. În situația în care se va stabili sediul social la un birou de avocatură trebuie să știți că acesta este pe durată determinată, de un an, urmând ca la expirarea duratei să se schimbe sediul social al firmei.

  Declarație notar

  Persoana care va deține calitatea de asociat /asociați, va / vor da o declarație la notar, pe propria răspundere, conform căreia atestă că îndeplinesc toate condițiile legale pentru înregistrarea societății în România.

  Specimen de semnătură

  Tot în fața notarului, administratorul / administratorii va / vor prezenta și specimenul de semnătură.

  Întocmirea Actului Constitutiv

  Elementele obligatorii ale acestuia vor fi: forma juridică a societății, denumirea firmei, obiectul principal de activitate dar și cele secundare, asociații și aportul capitatului social al fiecăruia, numele administratorului și perioada mandatului acestuia.

  Depunerea capitatului social

  Depunerea capitatului social se poate face la orice bancă. Ideal ar fi să alegeți banca la care o să aveți ulterior contul curent. Valoarea minimă a capitalului social este de 200 lei, divizat în părţi sociale cu o valoare nominală de cel puţin 10 lei fiecare. Documentele cu care vă prezentați la bancă pentru depunerea capitalului social sunt actul constitutiv, copie CI și dovada rezervării denumirii.

  Taxa Registru Comerțului

  La Registrul Comerțului se va achita tariful de publicare în Monitorul Oficial. Valoarea acestuia este de 122 lei.

  Depunerea dosarului

  Documentele se depun în dosar șină. Dosarul va trebui să conțină și câteva declarații tip, eliberate de Registrul Comerțului, dar și copii după cărțile de identitate ale asociaților/administratorilor. Documentele de înființare firmă se eliberează de către Registrul Comerțului, în termen de 3 zile. În situația în care dosarul este incomplet, acesta va fi amânat.

  Ca și un mic bonus, vă oferim și informații referitoare la pașii parcurși după înființarea firmei:

  Obținerea unei ștampile;
  Deschiderea unui cont curent pentru a transfera capitalul social;
  Achiziționarea registrului unic de control;
  Stabilirea unei colaborari cu un contabil;
  Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară, în termen de 60 de zile de la data înființării firmei;
  Pentru activități comerciale – obținerea autorizației de funcționare.

  ALTE ARTICOLE

  Citește în continuare