Facilitati fiscale
October 22, 2018

FORMULAR A1

Documentul portabil A1 dovedește exclusiv menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere. Salariatul poate lucra în orice altă țară membră UE pe o perioadă determinată de 2 ani, rămânând asigurat în țara sa de origine.

Lipsa acestuia nu poate împiedica desfășurarea activității profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.

Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat unui permis de muncă.

Acesta atestă plata contribuțiilor sociale în țara de proveniență. Motivul obținerii formularului A1 este evitarea dublei impuneri.

Dacă formularul A1 lipsește sau nu se poate face dovada inițierii demersurilor pentru obținerea acestuia, autoritățile vor impune afilierea la sistemul asigurărilor sociale ale țării gazdă și plata contribuțiilor aferente în țară în care angajatul este detașat. În situația în care șalariatul detașat nu deține un formular A1 și nu achită contribuțiile în țara gazdă, este pasibil de amendă sau repercursiuni penale.

Cum se obține formularul A1?

Pentru a obține formularul A1 e necesară depunerea unui dosar destul de stufos și atent întocmit la Casa Națională de Pensii București. Dosarul se depune cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detașare.

Din păcate sunt situații în care dosarul nu este întocmit corect iar formularul A1 nu poate fi obținut. În afara acestei situații, mai există cazuri când dosarul este respins, și anume:
– se detașează mai mult de 50% din numărul de salariați ai societății;
– firma are datorii la stat;
– firma este nou înființată sau înființată de maximum 4 luni;
– domeniul de activitate al societății la care se face detașarea nu este unul similar cu cel al firmei care face detașarea;
– detașarea se face pe o perioadă mai lungă decât cea prevăzută în contractul de prestări servicii.

Întreg procesul de obținere a formularului A1 este unul destul de anevoios și necesită o atenție sporită, motiv pentru care vă putem oferi atât consultanță specifică în vederea obținerii formularului A1 cât și întocmirea şi depunerea documentației la CNPP București.

ALTE ARTICOLE

Citește în continuare