Personal
October 8, 2018

EXAMENUL MEDICAL

Articolul 27, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, ne informează că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
Angajatorul are obligația să angajeze doar persoane care, în urma examenului medical și, în unele cazuri a testării psihologice, corespund acțiunilor ce urmează să fie efectuate de către acesta din urmă.

Examenul medical la angajare se efectuează atât în cazul contractelor de munca pe durată determinată cât și in cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată.

Obligativitatea examenului medical se aplică și în următoarele cazuri (art. 28 – Codul Muncii):

    1. la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii;2. în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă;3. la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară;4. în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii;5. periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei;6. periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei;7. periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

Lipsa certificatului medical, respectiv a fișei de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii, care constată că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care a fost recrutat, atrage după sine nulitatea contractului individual de muncă.
Fișa de aptitudine se eliberează de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Examenul medical periodic este întocmit pentru a stabili următoarele:

    – confirmarea sau infirmarea aptitudinii în muncă;– depistarea aparițiilor unor boli care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de munca cu expunere la factor de risc profesional;– diagnosticarea bolilor profesionale sau a bolilor legate de profesie, precum și a bolilor care constituie un risc pentru viața și sănătatea celorlalți de la același loc de muncă.

Costurile privind examenul medical cad în sarcina angajatorului.

Este interzisă solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate.

Nerespectarea acestei obligații de către angajator, constituie contravenție și atrage după sine o amendă contravențională cuprinsă între 1.500 lei și 3.000 lei.

ALTE ARTICOLE

Citește în continuare