Articole SRL
July 18, 2019

DIVIDENDELE – PLATA ȘI TAXAREA ACESTORA

O să începem prin a stabili ce sunt dividendele. Definiția exactă a divedendelor este: profit bănesc rezultat dintr-o investiție sau parte din profitul unei societăți pe acțiuni care revine fiecărui acționar în raport cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Conform Codului Fiscal nu sunt considerate dividende, următoarele:

 • o distribuire de prime de emisiune, proporțional cu partea ce îi revine fiecărui participant;
 • o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare ale niciunui participant la persoana juridică;
 • o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanți;
 • o distribuire efectuată în legatură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică, ce nu modifică pentru acționarii respectivei entități procentul de deținere a titlurilor de participare;
 • o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legatură cu lichidarea unei persoane juridice.
 • Al doilea aspect important este când și cum se face plata dividendelor. Reamintim că se pot repartiza doar în situația în care societatea a înregistrat profit.

  Repartizare dividendelor are loc o singură dată pe an, după întocmirea situațiilor financiare anuale. Nu există o obligativitate în repartizarea dividendelor anual, astfel se pot repartiza pe mai mulți ani anteriori, în funcție de decizia asociatului/asociatilor. De reținut: dividendele nu se repartizează în avans.

  Taxarea dividendelor se face după cum urmează:

 • Codul Fiscal prevede o cotă de impozit pentru virarea dividendelor de 5%. Astfel cota de 5% se aplică asupra dividendelor brute plătite asociatului/asociaților. Impozitul pe dividende se reține și se virează către bugetul de stat până inclusiv la data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele. Această obligației îi revine societății care acordă dividendele.
 • Pe de altă parte contribuția de sănătate în cotă de 10% este datorată de persoanele fizice care încasează într-un an venituri din dividende și din alte surse (activități independente, chirii etc.) cel puțin egale cu 12 salarii minime brute. CASS trebuie achitat chiar și în cazul în care respectivul contribuabil este și salariat.
 • ALTE ARTICOLE

  Citește în continuare