Legislatie
September 10, 2018

CARE SUNT PREVEDERILE LEGALE PRIVIND CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ?

La încheierea contractului individual de muncă sau ulterior, prin act adițional, între părți se poate negocia și cuprinde o clauză privind formarea profesională a salariatului.

Angajatorii care au cel puțin 21 de salariati au obligația de a le asigura acestora participarea la programe de formare profesională cel puțin o dată la 2 ani, în timp ce angajatorii cu un număr mai mic de 21 de salariați au obligația de a le asigura participarea la formarea profesională cel puțin o dată la 3 ani.

În situația în care, salariații au beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, aceștia nu pot avea inițiativa încetării contractului de muncă pe o durată de cel puțin 3 ani de la data absolvirii. Această obligație nu constituie o limitare a libertății muncii, deoarece contractul de muncă poate înceta din inițiativa sau din culpa salariatului, consecința încetării constând însă în obligarea la plata de despăgubiri egale cu cheltuielile ocazionate de pregatirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din cea stabilită prin clauza de formare profesională.

Dacă vă întrebați care este motivul pentru care este necesară formarea profesională , o să vă prezentăm obiectivele principale ale acesteia:

 • adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
 • obținerea unei calificări profesionale;
 • actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de munca și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
 • reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
 • dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
 • prevenirea riscului somajului;
 • promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
 • Formele prin care se poate realiza formarea profesională a salariaților sunt următoarele:

 • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
 • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 • stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
 • În ceea ce privește plata salariaţiilor care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională vă informăm că aceștia pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională. La încheierea contractului individual de muncă sau ulterior, prin act adițional, între părți se poate negocia și cuprinde o clauză privind formarea profesională a salariatului.

  ALTE ARTICOLE

  Citește în continuare